Den svenska skolan då och nu

Misshandel, könssegregation och internat – så har skolan förändrats

Kommer du ihåg läroverken och folkskolan?

Relaterat