WHO-chefen: "Inte ens nära att vara över"

Varningen till världens länder om att pandemin kommer att fortsätta

WHO-chefen: "Inte ens när att vara över"

Relaterat