”Väldigt allvarlig brist som vi har identifierat”

IVO:s generaldirektör svarar på Expressens reporters frågor

IVO:s generaldirektör svarar på Expressens Filippa Rogvalls frågor

Relaterat