Karin Ernlund (C): ”Vi gör allt vi kan för att klara verksamheterna”

Stockholms stad har nu infört ett förbud att besöka äldreboenden i Stockholm

Relaterat