Professorns kritik – därför spreds smittan i Sverige

”Folkhälsomyndigheten har bortsett från smittspridning utan symtom”

Stefan Einhorn är mycket kritisk till Folkhälsomyndigheten och menar att deras agerande lett till den stora smittspridningen på äldreboenden

Relaterat