Staten fortsätter stå för testningsavgifter

Totalt 9 miljarder kronor

Regeringen och SKR, Statens kommuner och regioner har kommit överens om att avgiften för att testa sig för covid-19 infektion fortsätter att vara avgiftsfri.

Relaterat