Socialstyrelsen: ”Vet inte hur många som är långtidssjuka”

Myndigheterna svarade på frågor om långtids-covid

Expressen frågar myndigheterna om långtidssjukas möjlighet att vaccinera sig mot corona.

Relaterat