Socialstyrelsen: Så ska äldreboenden undvika smittspridning

Coronarestriktioner hävs på äldreboenden i oktober.

Patientsäkerheten i fokus inför återöppnandet av äldreboenden.

Relaterat