Så påverkas företagen av de skärpta råden

Malin Lundstedt, operativ chef Filmstaden och Mats Sunebäck, PT-manager berättar om läget.

- Men att det påverkar, det vore osannolikt att tänka att det inte kommer att göra det, säger Malin

Relaterat