Professorn om medicinen som räddar coronasjukas liv: ”Genombrott”

Dexametason viktigt i kampen mot covid-19. ”Får inte fastna i svenska regelverk”

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, menar att läkemedlet kan bli avgörande i kampen mot covid-19.

Relaterat