Kravet: Minst en meters avstånd på restauranger

Kommuner har ansvar för tillsynen

Relaterat