Ministern: Norden-samarbetet har utsatts för stora påfrestningar

Nordenminister Anna Hallberg (S) gästade Agenda under söndagskvällen

Samarbetet mellan de nordiska länderna gnisslar under coronapandemin. Beslut om gränsrestriktioner mot bland annat Sverige har satt relationerna på prov. Sveriges minister med ansvar för nordiska frågor Lena Hallberg gästade Agenda under söndagskvällen och pratade om detta.

Relaterat