Mail mellan Gisecke och Tegnell avslöjar inflytandet över Folkhälsomyndigheten

Under pandemin har Gisecke haft tillgång till interna resurser och information

Expressen har tagit del av över hundra mail som kan kartlägga vad som lett fram till den svenska coronastrategin.

Relaterat