Karolinska kan ta emot patienter från Europa

Sjukhuset i Solna ”har överkapacitet”

Relaterat