Jonas Sjöstedt: ”Reformeringen av Arbetsförmedlingen bör avbrytas helt”

Vänsterledaren ser med oro på att så många sägs upp från sina jobb till följd av coronaviruset

Relaterat