Johanna Sandwall: Har diskuterat behovet av rehabilitering

Många kommer behöva vård för att komma tillbaka efter covid-19

Rehabiliteringstiden kan vara lång för de som varit sjuka i covid-19. Enligt socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall har det diskuterats i flera veckor hur man skall planera vården på bästa sätt för att klara av att ge rehabilitering till de som behöver. Och hon tror att sjukvården är beredd.

Relaterat