Johan Carlson: ”Smittan finns överallt i världen”

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser att följa rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under torsdagen den 9 juli 2020 hållit i en gemensam pressträff om covid-19.

Relaterat