"Har nog inte nått peaken i pandemin"

Tegnell om spridningen av viruset i Europa

Under Folkhälsomyndighetens presskonferens presenterades en lägesrapport över spridningen av covid 19 i Europa. Spridningen ser inte ut att ha nått sin peak, även om det finns tendenser till minskad spridning.

Relaterat