Då kan smittspridningen av covid-19 nå kulmen

Besked om julhelgen väntas komma nästa vecka – hör Anders Tegnell

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande uppdatera sina scenarier för smittspridningen.

Relaterat