Coronakommissionen om regeringens uteblivna mötesanteckningar

”Behovet av dokumentation kvarstod efter utfrågningen”
Regeringens argument: ”Ger inte en fullständig eller rättvisande bild”

Du kanske också är intresserad av