CNN om Sveriges hantering: ”Tydliga riktlinjer”

Max Foster om skillnaden mellan Sverige och Storbritannien

Max Foster diskuterar Sveriges hantering av coronaviruset och poängterar en viktig skillnad mellan Storbritannien och Sverige; tydliga riktlinjer.

Relaterat