Bilderna visar sjukvårdens kollaps i Ryssland

Överfulla korridorer – Putin skyller ifrån sig

Ryssland har inte heller tillämpat en omfattande lockdown för att bekämpa coronapandemin. Över två miljoner människor har insjuknat i landet, men det är regionerna, inte regeringen, som fått ansvar över att smittspridningen hålls nere.

Relaterat