Besöksförbud på Stockholms stads äldreboenden

Erik Slottner (KD): ”Vi gör det för att skydda äldres liv och hälsa”

Relaterat