Professorns oro: ”Värsta scenariot är det jag tror mest på”

Professorns oro • Här är bästa och värsta scenarierna

Över 3000 personer har nu dött till följd av coronaviruset och över 89 000 har smittats.

Relaterat