”Civila i Syrien är rädda för framtiden”

Oklart vem ska kontrollera området

Relaterat