Byn där över 80 procent har corona – och bara en sjuksköterska finns

Närmsta sjukhus från byn ligger åtta timmar bort längs floden

Byn där över 80 procent har corona – och bara en sjuksköterska finns

Relaterat