Svantesson om dagens budgetomröstning

Elisabeth Svantesson (M): ’’Vill man förändra skatter måste man fatta beslut nu''

Relaterat