”Pansarskott är ett mycket kraftfullt vapen”

Se polisen testskjuta vapensmugglarens vapen

Relaterat