Noinar tvingades brotta ner våldsam patient – slog vilt omkring sig

Våld och hot ökar inom vården – röntgensjuksköterskan Noinar en av dem som drabbats

Relaterat