Här konfronterar Brottscentralen den dömda pedofilen

Männen tror att de har kontakt med "14-åriga Anni" på populära appen Yubo.

Relaterat