Kalamarksmordet - detta har hänt

I modern tid i Sverige är Kaj Linna den som beviljats resning efter längst tid i fängelse.
15 juni 2017 meddelades den slutgiltiga domen och han blev då helt frikänd – efter 13 år i fängelse.

Du kanske också är intresserad av