Fatima anmälde mannen för misshandel – Nu har hennes kvarlevor hittats

Fatima Berggren försvann i maj förra året

Relaterat