Brexit skjuts fram till den 30 juni

På torsdagen röstade brittiska parlamentet om att senarelägga utträdet

Relaterat