Brå: Kraftig minskning av stöld- och tillgreppsbrott

Statistikern Linn Brandelius om nya siffrorna

Relaterat