Bisarra scenerna från Indien – efter att de trotsat utegångsförbudet

Bröt utegångsförbudet • Polisen tar till med en annorlunda metod

Relaterat