”Behövs en koalition mellan militära och civila”

Sudan-experten om militärkuppen i Sudan
Forskare vid Nordiska Afrikainstitutet om militärkuppen i Sudan.

Du kanske också är intresserad av