Bagdad Bob döende

Sällsynt video visar as-Sahaf i sjukbädd

Relaterat