Avrättningar stoppades – men nu ger USA:s högsta domstol klartecken

Avrättningen av Daniel Lewis Lee kan genomföras

Högsta domstolens beslut innebär att avrättningen av Daniel Lewis Lee kan verkställas men det är oklart när den ska ske

Relaterat