Här gör utbildningsminister Anna Ekström (S) praktik som lärare

Utbildningsministern besöker skolor i samtliga län i Sverige

Relaterat