Ambulanshelikopter beskjuten med laser

En av sjukvårdarna träffad i ögonen

Relaterat