Akademiska sjukhuset ställer in operationer

Regionen lider brist på medicinskt material, uppger Aftonbladet

Akademiska sjukhuset ställer alla operationer

Relaterat