600 gripna under protestmarsch

Demonstrationer inför val i Ryssland

Relaterat