100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige

Den 24 maj 1919 klubbade den svenska riksdagen igenom beslutet

Relaterat