Uno Svenningsson om samarbetet med Ken Ring

Uno Svenningson sjöng på genombrottslåten

Relaterat