2009: Stjärnan i tårar - rörd av sonens sång

Roxette-stjärnan överskuggades bara av en annan artist - sonen Oscar

Relaterat