Programledarens förvåning efter profilens svar

Programledaren ställer Zytomierska mot väggen med vad hon kallar ”pest eller kolera”.

I ”HanaPees” podcast ”Gott folk”, där gästerna får välja mellan olika moraliska och etiska dilemman, kommer frågan upp på nytt.

Relaterat