Läckbergs kryptiska besked om framtiden

Deckardrottningens förändring ihop med Simon

Hon berättar att det är något i deras liv som kommer att förändras.

Relaterat