Hotet mot ”Allsång på Skansen” – programmet riskerar ställas in

Akut ekonomisk kris: ”Inte möjligt i dagsläget”

På grund av den rådande coronapandemin befinner sig Skansen i en ekonomisk kris och hotas av konkurs – och de måste förhålla sig till regeringens direktiv om att begränsa sammankomster till max 50 personer

Relaterat