Jill Johnson sjuk — tvingas ställa in fler konserter

Har luftrörskatarr och hosta

Relaterat