Under burkan - Kvinnofängelset

Magda Gad har träffat kvinnorna som sitter fängslade i Afghanistan

Relaterat